برای اجاره این باغ تالار و برگزاری مراسم

نیاز به اطلاعات بیشتر دارید ؟

باغ تالار ویان

Specific details

نوع مراسم عروسی, نامزدی
ظرفیت میهمان تا 200 نفر
ظرفیت مناسب مناسب برای کمتر از 150 نفر
vian

Specific details

نوع مراسم عروسی, نامزدی
ظرفیت میهمان تا 200 نفر
ظرفیت مناسب مناسب برای کمتر از 150 نفر

محدوده مورد نظر

گرمدره

طراحی و توسعه با heart توسط تیم تشریفات بزرگ آریان