برای اجاره این باغ تالار و برگزاری مراسم

نیاز به اطلاعات بیشتر دارید ؟

باغ تالار مهرشاد

Specific details

نوع مراسم عروسی, نامزدی, تولد
ظرفیت میهمان تا 250 نفر
ظرفیت مناسب مناسب برای کمتر از 150 نفر
mehrshad

Specific details

نوع مراسم عروسی, نامزدی, تولد
ظرفیت میهمان تا 250 نفر
ظرفیت مناسب مناسب برای کمتر از 150 نفر

محدوده مورد نظر

جاجرود

طراحی و توسعه با heart توسط تیم تشریفات بزرگ آریان