برای اجاره این باغ تالار و برگزاری مراسم

نیاز به اطلاعات بیشتر دارید ؟

باغ تالار غزال

Specific details

نوع مراسم عروسی, نامزدی, تولد
ظرفیت میهمان تا 150 نفر
ظرفیت مناسب مناسب برای کمتر از 150 نفر
ferdos

Specific details

نوع مراسم عروسی, نامزدی, تولد
ظرفیت میهمان تا 150 نفر
ظرفیت مناسب مناسب برای کمتر از 150 نفر

محدوده مورد نظر

گرمدره

طراحی و توسعه با heart توسط تیم تشریفات بزرگ آریان