برای اجاره این باغ تالار و برگزاری مراسم

نیاز به اطلاعات بیشتر دارید ؟

باغ تالار روژه

Specific details

نوع مراسم عروسی, نامزدی, تولد
ظرفیت میهمان تا 200 نفر
ظرفیت مناسب مناسب برای کمتر از 150 نفر
فضای سبز و باغ دارای فضای باغ وسیع
rozheh

Specific details

نوع مراسم عروسی, نامزدی, تولد
ظرفیت میهمان تا 200 نفر
ظرفیت مناسب مناسب برای کمتر از 150 نفر
فضای سبز و باغ دارای فضای باغ وسیع

محدوده مورد نظر

گرمدره

طراحی و توسعه با heart توسط تیم تشریفات بزرگ آریان