عمارت شیخان
ظرفیت میهمان: تا 300 نفر
عمارت سام
ظرفیت میهمان: تا 300 نفر
عمارت دایانا
ظرفیت میهمان: تا 300 نفر
عمارت الوین
ظرفیت میهمان: تا 400 نفر
باغ تالار پیک
ظرفیت میهمان: تا 400 نفر
باغ تالار پرنیان
ظرفیت میهمان: تا 300 نفر
باغ تالار ویان
ظرفیت میهمان: تا 200 نفر
باغ تالار هانا
ظرفیت میهمان: تا 300 نفر
باغ تالار نارسیس
ظرفیت میهمان: تا 250 نفر
باغ تالار فرمانیه
ظرفیت میهمان: تا 250 نفر
باغ تالار فردوس
ظرفیت میهمان: تا 400 نفر
باغ تالار غزال
ظرفیت میهمان: تا 150 نفر
باغ تالار سفید
ظرفیت میهمان: تا 400 نفر
باغ تالار سعادت
ظرفیت میهمان: تا 250 نفر
باغ تالار سروش
ظرفیت میهمان: تا 150 نفر
باغ تالار زمرد
ظرفیت میهمان: تا 300 نفر
باغ تالار روژه
ظرفیت میهمان: تا 200 نفر
باغ تالار خوبان
ظرفیت میهمان: تا 400 نفر
باغ تالار باران
ظرفیت میهمان: تا 300 نفر
باغ تالار الماس
ظرفیت میهمان: تا 300 نفر
باغ تالار آرمان
ظرفیت میهمان: تا 300 نفر

طراحی و توسعه با heart توسط تیم تشریفات بزرگ آریان