عمارت رویال
ظرفیت میهمان: تا 350 نفر
باغ تالار یسنا
ظرفیت میهمان: تا 200 نفر
باغ تالار یاسین
ظرفیت میهمان: تا 350 نفر
باغ تالار چکاوک
ظرفیت میهمان: تا 200 نفر
باغ تالار مایا
ظرفیت میهمان: تا 250 نفر
باغ تالار صدرا
ظرفیت میهمان: تا 400 نفر
باغ تالار رزا
ظرفیت میهمان: تا 250 نفر
باغ تالار دانش
ظرفیت میهمان: تا 250 نفر

طراحی و توسعه با heart توسط تیم تشریفات بزرگ آریان