باغ تالار پدیده شرق
ظرفیت میهمان: تا 400 نفر
باغ تالار نیاوران
ظرفیت میهمان: تا 250 نفر
باغ تالار مهرشاد
ظرفیت میهمان: تا 250 نفر
باغ تالار ریورساید
ظرفیت میهمان: تا 300 نفر
باغ تالار آنیت
ظرفیت میهمان: تا 200 نفر

طراحی و توسعه با heart توسط تیم تشریفات بزرگ آریان