عمارت فاخر
ظرفیت میهمان: تا 500 نفر
عمارت شیخان
ظرفیت میهمان: تا 300 نفر
عمارت سام
ظرفیت میهمان: تا 300 نفر
عمارت رویال
ظرفیت میهمان: تا 350 نفر
عمارت دایانا
ظرفیت میهمان: تا 300 نفر
عمارت الوین
ظرفیت میهمان: تا 400 نفر
باغ تالار یسنا
ظرفیت میهمان: تا 200 نفر
باغ تالار یاسین
ظرفیت میهمان: تا 350 نفر
باغ تالار چکاوک
ظرفیت میهمان: تا 200 نفر
باغ تالار پیک
ظرفیت میهمان: تا 400 نفر
باغ تالار پرنیان
ظرفیت میهمان: تا 300 نفر
باغ تالار پدیده شرق
ظرفیت میهمان: تا 400 نفر
باغ تالار ویان
ظرفیت میهمان: تا 200 نفر
باغ تالار هانا
ظرفیت میهمان: تا 300 نفر
باغ تالار نیاوران
ظرفیت میهمان: تا 250 نفر
باغ تالار نارسیس
ظرفیت میهمان: تا 250 نفر
باغ تالار مهرشاد
ظرفیت میهمان: تا 250 نفر
باغ تالار مایا
ظرفیت میهمان: تا 250 نفر
باغ تالار فرمانیه
ظرفیت میهمان: تا 250 نفر
باغ تالار فردوس
ظرفیت میهمان: تا 400 نفر

طراحی و توسعه با heart توسط تیم تشریفات بزرگ آریان