قیمت تشریفات عروسی

قیمت تشریفات عروسی با توجه به گزینه های مختلف در برگزاری مراسم و جشنها تغییر میکند . یکی از موارد مهم در قیمت و هزینه های تشریفات مجالس شام عروسی و از دیگر بخشهای مهم در قیمت برگزاری عروسی ، باغ عروسی یا همان باغ تالار است . تزئینات و گل آرایی عروسی نیز نقش قابل توجهی در قیمت تشریفات عروسی و هزینه های برگزاری جشن عروسی دارد .

برای آگاهی از شرایط برگزاری مراسم ، هزینه منوهای پذیرایی و همچنین باغ اختصاصی تشریفات بزرگ آریان با ما تماس بگیرید

02188203363