خدمات مجالس شمال تهران

تشریفات بزرگ آریان در محدوده شمال تهران آماده تامین نیازهای مختلف در زمینه برگزاری مراسم عروسی میباشد . تمامی موارد مورد نیاز جشنهای مختلف شامل اجاره صندلی در شمال تهران ، تجهیز مراسم در شمال تهران و دیگر نیازهای مراسم عروسی و جشنها را توسط شعبه ی شمال تهران خود تامین نماید .

برای آگاهی از شرایط برگزاری مراسم ، هزینه منوهای پذیرایی و همچنین باغ اختصاصی تشریفات بزرگ آریان با ما تماس بگیرید

02188203363