خدمات مجالس

خدمات مجالس به شاخه ای دیگر از مبحث تشریفات مجالس ، تشریفات لوکس و تشریفات عروسی گفته میشود . خدمات مجالس معمولا به شاخه تامین کنندگان موارد اولیه جهت برگزاری مراسم عروسی گفته میشود . برای مثال کرایه صندلی جهت مراسم ، اجاره کولر و سیستم تهویه هوا ، پرسنل پذیرایی و گارسون ، تامین تزئینات جهت محیط مکانهایی مثل پارکینگ ها و غیره . برای تامین این نیازها ، خدمات مجالس میتواند این گونه از موارد را تامین کند . در گروه تشریفات بزرگ آریان ، بخشی از این موارد در راستای تامین تمامی موارد مورد نیاز مشتریان در جشنهای عروسی همواره در انبارهای دکوراسیون و تجهیزات مجالس ما موجود بوده تا عروس و داماد و مشتریان این مجموعه نگرانی از بابت هیچ یک از بخشهای برگزاری مراسم خود نداشته باشند .

برای آگاهی از شرایط برگزاری مراسم ، هزینه منوهای پذیرایی و همچنین باغ اختصاصی تشریفات بزرگ آریان با ما تماس بگیرید

02188203363