خدمات مجالس

خدمات مجالس به شاخه ای دیگر از مبحث تشریفات مجالس ، تشریفات لوکس و تشریفات عروسی گفته میشود . خدمات مجالس معمولا به شاخه تامین کنندگان موارد اولیه جهت برگزاری مراسم عروسی گفته میشود . برای مثال کرایه صندلی جهت مراسم ، اجاره کولر و سیستم تهویه هوا ، پرسنل پذیرایی و گارسون ، تامین تزئینات جهت محیط مکانهایی مثل پارکینگ ها و غیره . برای تامین این نیازها ، خدمات مجالس میتواند این گونه از موارد را تامین کند .

در گروه تشریفات بزرگ آریان ، بخشی از این موارد در راستای تامین تمامی موارد مورد نیاز مشتریان در جشنهای عروسی همواره در انبارهای دکوراسیون و تجهیزات مجالس ما موجود بوده تا عروس و داماد و مشتریان این مجموعه نگرانی از بابت هیچ یک از بخشهای برگزاری عروسی و جشن های خود نداشته باشند .

طراحی و توسعه با heart توسط تیم تشریفات بزرگ آریان